Επίδομα 534 ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο

Επίδομα 534 ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο

Με την ΚΥΑ 49989/07-12-2020 των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών θεσπίζεται αποζημίωση 534 ευρώ για τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο. Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή για μέρος του μήνα, θα λάβουν αναλογία του επιδόματος. Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή όλους τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή όσων εργαζομένων βρίσκονταν ήδη σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο. Οι λοιπές «πληττόμενες» επιχειρήσεις, δηλ. όσες είχαν στις 20 Μαρτίου 2020 κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα ή δήλωσαν στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 ως «ΚΑΔ […]