Αναστολές Ιουλίου – Δημοσιεύθηκε η Απόφαση

Αναστολές Ιουλίου – Δημοσιεύθηκε η Απόφαση

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 51320/2021 που ορίζει για ποιες επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) θα εφαρμοσθεί το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούλιο: Α. Όλες οι επιχειρήσεις του Παραρτήματος Α της Απόφασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2021. Β. Οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή δήλωσαν στο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν έκ των ΚΑΔ του Παραρτήματος Β της Απόφασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες (με βάση τα […]