Πράσινος Μετασχηματισμός – Επιδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Πράσινος Μετασχηματισμός – Επιδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Επιδότηση έως 50% για κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Από 30.000€ έως 1.000.000€. Δύο νέες δράσεις “Πράσινου Μετασχηματισμού” του ΕΣΠΑ 2021-2027. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας. Υποβολή αιτήσεων από 22 Μαρτίου 2023. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης. Ο έλεγχος των ΚΑΔ γίνεται δωρεάν από τη RAPID. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα, εξοπλισμό, […]

Επίδομα Παιδιού έτους 2023.

Επίδομα Παιδιού έτους 2023.

Έως τη Δευτέρα 13 Μαρτίου θα παραμείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τον α’ κύκλο αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού έτους 2023. Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022. Ωστόσο, μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα του έτους 2022, θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021. Αν επιθυμείτε να υποβάλει η RAPID την αίτησή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 211 411 5217 ή το info@rapidsoft.gr. Επισημαίνουμε ότι – κατά περίπτωση – πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις και απαιτούνται […]