Μητρώο POS.

Μητρώο POS.

Νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που κατέχουν τερματικά υποδοχής καρτών (POS) προβλέπει η Απόφαση Α.1137/2023 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ. Πιο συγκεκριμένα: Συστήνεται και τηρείται από την ΑΑΔΕ Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Το Μητρώο POS θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Το Μητρώο POS θα συσταθεί κατ’ αρχάς αυτοματοποιημένα με βάση τις πληροφορίες που η ΑΑΔΕ θα λάβει από τους παρόχους των POS. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν ωστόσο να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους, δηλώνοντας π.χ. τα POS που τυχόν δεν έχουν αναρτηθεί από τους Παρόχους. Οι Πάροχοι POS θα δηλώνουν τα […]