Παράταση απόσυρσης των παλαιών φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ)

Με την Απόφαση Α.1063/2024 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ,

(α) Παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου 2024 (από 30 Απριλίου 2024) η απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ (παλαιών φορολογικών μηχανισμών) για όλες τις επιχειρήσεις πλην πρατηρίων καυσίμων, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει ήδη παραγγείλει νέου τύπου ΦΗΜ ή έχει υποβληθεί από την επιχείρηση δήλωση επιλογής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου.

Η ημερομηνία απόσυρσης είχε αρχικά οριστεί για τις 30 Απριλίου 2024 βάσει της Απόφασης Α.1073/2023 της ΑΑΔΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση Α.1169/2023 της ΑΑΔΕ και την Απόφαση Α.1034/2024 της ΑΑΔΕ.

(β) Ειδικά τα πρατήρια καυσίμων παύουν τη χρήση και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης των ΕΑΦΔΣΣ που καθοδηγούνται από αντλία καυσίμου έως και 31 Οκτωβρίου 2024.

(γ) Παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου 2024  (από 30 Ιουνίου 2024) η παύση των απλών ΦΗΜ από τις επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και καθίσταται υποχρεωτική από 2ας Ιουλίου 2024 η χρήση ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου.

(δ) Παρατείνεται έως 2 Ιουλίου 2024  (από 1 Μαΐου 2024) η έναρξη της υποχρεωτικής χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου από τις επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν μέχρι σήμερα τα παραστατικά τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει ήδη παραγγείλει έναν από τους πιο πάνω ΦΗΜ ή έχει υποβληθεί από την επιχείρηση δήλωση επιλογής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου.

Κάποιες επισημάνσεις και επεξηγήσεις από την RAPID

Όπως μπορείτε να διαβάσετε στον Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών, που ετοίμασε από πέρσι η RAPID, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές χωρίζονται σε υπόχρεες χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) (κόκκινο πινακάκι) και μη υπόχρεες χρήσης ΦΗΜ (πράσινο πινακάκι).

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη χρήση ΦΗΜ

Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη χρήση ΦΗΜ μπορείτε να συμβουλευθείτε την ΠΟΛ 1002/31.12.2014, καθώς και την πρόσφατη Απόφαση Α.1064/25-04-2024 της ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις που ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ από τη χρήση ΦΗΜ

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που απαλλάσσονται βάσει των ως άνω Αποφάσεων από τη χρήση ΦΗΜ υποχρεούνται να αναγράφουν επιπρόσθετα στοιχεία επί των εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα επιπλέον στοιχεία διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο. Θα τα βρείτε λεπτομερώς στην ως άνω ΠΟΛ 1002/31.12.2014.

Εφ΄όσον αναγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία επί των εκδιδόμενων παραστατικών λιανικής πώλησης, οι απαλλασσόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμβουλεύονται το πράσινο πινακάκι του Οδηγού Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών. Η RAPID ωστόσο προτείνει ανεπιφύλακτα την επιλογή της ηλεκτρονικής (άυλης) τιμολόγησης μέσω Παρόχου για μια σειρά από πολύ ισχυρούς λόγους, τους οποίους μπορείτε να συζητήσετε κατ΄ιδίαν με τα εξειδικευμένα στελέχη της RAPID.

Τι πρέπει να πράξουν οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ

Οι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ επιχειρήσεις οφείλουν να συμβουλεύονται το κόκκινο πινακάκι του Οδηγού Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών.

Αν χρησιμοποιούν ήδη ERP συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), πρέπει να προβούν άμεσα στην παραγγελία νέου τύπου ΦΗΜ ή να υποβάλουν δήλωση ένταξης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου. Η RAPID προτείνει ανεπιφύλακτα την επιλογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, διότι είναι η μόνη λύση που προστατεύει την επιχείρηση από τα υπέρογκα πρόστιμα μη διαβίβασης παραστατικών, αλλά και για μια σειρά από άλλους πολύ ισχυρούς λόγους, τους οποίους μπορείτε να συζητήσετε κατ΄ιδίαν με τα εξειδικευμένα στελέχη της RAPID.

Αν σερβίρουν ποτά ή εδέσματα σε τραπεζοκαθίσματα και χρησιμοποιούν απλή ταμειακή μηχανή, πρέπει έως την 1η Ιουλίου 2024 να προμηθευτούν ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου. Και εδώ φυσικά είναι προτιμητέα η λύση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.