Νέα παράταση στη Δράση που χρηματοδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής.

Νέα παράταση στη Δράση που χρηματοδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής.

Παράταση προθεσμίας για την ενίσχυση στις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 100€!  Έως 20 Ιανουαρίου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα μειώθηκε στα 40.000 ευρώ η ανώτατη επιχορήγηση. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου του προσωπικού. Συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις που είχαν μηδενικά έσοδα φέτος. Συμμετέχουν και επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. […]

Επίδομα 534 ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο

Επίδομα 534 ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο

Με την ΚΥΑ 49989/07-12-2020 των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών θεσπίζεται αποζημίωση 534 ευρώ για τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο. Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή για μέρος του μήνα, θα λάβουν αναλογία του επιδόματος. Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή όλους τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή όσων εργαζομένων βρίσκονταν ήδη σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο. Οι λοιπές «πληττόμενες» επιχειρήσεις, δηλ. όσες είχαν στις 20 Μαρτίου 2020 κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα ή δήλωσαν στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 ως «ΚΑΔ […]

Παράταση στη Δράση που χρηματοδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής.

Παράταση στη Δράση που χρηματοδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής.

Παράταση προθεσμίας για την ενίσχυση στις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 100€!  Παρατάθηκε έως 21 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής που δίνει επιδότηση έως 50.000 ευρώ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 50.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου του προσωπικού. […]

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια του 40% του μισθώματος Νοεμβρίου

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια του 40% του μισθώματος Νοεμβρίου

Με το άρθρο 34 του Ν. 4753/18-11-2020 θεσπίστηκε ενίσχυση υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα τον μήνα Νοέμβριο λόγω των διατάξεων προστασίας των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19. Η ενίσχυση αυτή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ισούται με το ήμισυ της μείωσης του μισθώματος. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα 1.000€, που εισέπραξε από τον μισθωτή 600€ για τον Νοέμβριο (400€ λιγότερα), θα εισπράξει κατόπιν από το Δημόσιο 200€ ως έκτακτη ενίσχυση. Σήμερα, με το άρθρο 54 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 ορίστηκε ότι η ενίσχυση αυτή δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή του ιδιοκτήτη, και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, ακόμη και από την ειδική […]

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Με το άρθρο 53 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 επεκτάθηκε η δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής φόρων. Η διάταξη αφορά τις πληγείσες από τον COVID-19 επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα εκείνες των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις παρατάθηκαν με τις από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ και με τον Ν. 4690/2020, δηλαδή όσες ήταν στις λίστες με τους «κλειστούς» και «πληγέντες» ΚΑΔ της περασμένης Άνοιξης. Ήδη με το άρθρο 291 του Ν. 4738/27-10-2020 προβλεπόταν η αναβίωση ρυθμίσεων που απώλεσαν οι ως άνω επιχειρήσεις στο διάστημα Μάρτιος-Οκτώβριος 2020. Με τη νέα διάταξη αναβιώνουν οι ρυθμίσεις που χάθηκαν στο διάστημα από Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020. Η επανένταξη στη χαμένη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή […]