Αιτήσεις για μείωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης.

Αιτήσεις για μείωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης.

Έως 22 Φεβρουαρίου μπορούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών να υποβάλουν αίτηση για μείωση του ΕΝΦΙΑ αν έχουν πρώτα ασφαλίσει το ακίνητό τους έναντι φυσικών καταστροφών. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται από το άρθρο 44 του ν.5045/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ, και εξειδικεύθηκε με την Απόφαση A.1014/2024 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ. Η μείωση χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί κατοικίας, δηλαδή επί ακινήτων που περιλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1, στη στήλη 15 «Κτίσμα- Είδος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13. Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη […]

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση (έως 100%) του ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων από 25 έως 45 ετών. Μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις πλην όσων αναφέρονται πιο κάτω στην ενότητα “προϋποθέσεις και εξαιρέσεις”. Η Προκήρυξη εκδόθηκε σήμερα 22 Ιανουαρίου και θα την βρείτε εδώ. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης  Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 150€. Για την υποστήριξη της Δράσης (αιτήματα πιστοποίησης-εκταμίευσης) η μηνιαία αμοιβή μας θα είναι 50€ ανά εργαζόμενο. Εννέα δράσεις της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) είναι ενεργές σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική μας […]

Επιδότηση για πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Επιδότηση για πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Έως 100% επιδότηση για πρόσληψη εργαζομένων από 25 έως 45 ετών παρέχει η Δράση του ΟΑΕΔ που ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης  Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 150€. Για την υποστήριξη της Δράσης (αιτήματα πιστοποίησης-εκταμίευσης) η μηνιαία αμοιβή μας θα είναι 50€ ανά εργαζόμενο.  Εννέα δράσεις της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) είναι ενεργές σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική μας ανάρτηση. Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό […]

Πρόστιμα μη διαβίβασης.

Πρόστιμα μη διαβίβασης.

Από την ώρα που η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ μπήκε στη ζωή μας, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ ένα-ένα παραστατικό εσόδων & εξόδων που εκδίδουν ή λαμβάνουν αντιστοίχως. Μία περίληψη ως προς το τι ακριβώς υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική μας ανάρτηση: Σύνοψη υποχρεώσεων myDATA Επίσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών που ετοίμασε η RAPID: Οδηγός Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών Πρόστιμα μη διαβίβασης από ΦΗΜ Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ για την έκδοση των παραστατικών τους (βλ. Οδηγό), εκτός από τη γενική υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA, έχουν επιπλέον την υποχρέωση να διαβιβάζουν […]

Σύνοψη και περίληψη υποχρεώσεων myDATA.

Σύνοψη και περίληψη υποχρεώσεων myDATA.

Πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) είναι η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη από τον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των συναλλαγών εσόδων & εξόδων των επιχειρήσεων που τηρούν λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Το 2024 φαίνεται πως θα είναι το έτος κατά το οποίο θα δοκιμαστεί το σύνολο των λειτουργιών της πλατφόρμας. Στόχος είναι να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3 κλπ.). Εξάλλου, το 2024 προστίθενται δύο νέες υποχρεώσεις διαβίβασης: η διαβίβαση των δελτίων διακίνησης (αποστολής) και η […]

Μητρώο POS – νέα προθεσμία για τον Νοέμβριο του 2023.

Μητρώο POS – νέα προθεσμία για τον Νοέμβριο του 2023.

Σε συνέχεια της σχετικής μας ανάρτησης της 17ης Σεπτεμβρίου 2023, σας ενημερώνουμε ότι μετατέθηκε για τις 9 Ιανουαρίου 2024 η καταληκτική προθεσμία της υποβολής δήλωσης για την επικαιροποίηση ή διόρθωση των στοιχείων των τερματικών EFT/POS που διέθετε καθεμία υπόχρεη επιχείρηση κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2023. Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν EFT/POS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανάρτηση της RAPID. Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή της ως άνω δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική. Η δήλωση υποβάλλεται μόνο όταν μια επιχείρηση διαπιστώσει ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή τα στοιχεία των POS που έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ για λ/σμό της επιχείρησης οι Πάροχοι των POS. Τυχόν μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους […]

Διασύνδεση POS με ΦΗΜ και ΑΑΔΕ.

Διασύνδεση POS με ΦΗΜ και ΑΑΔΕ.

Μία νέα υποχρέωση εισάγεται για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες (λιανικές συναλλαγές) και διαθέτουν τερματικό αποδοχής καρτών EFT/POS* υποχρεούνται πλέον να συνδέσουν τα τερματικά αυτά με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τις εισπράξεις που πραγματοποιούν με χρήση EFT/POS, είτε απευθείας στις οικείες βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, είτε μέσω των ΦΗΜ**. * Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν EFT/POS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανάρτηση της RAPID. ** Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν τα παραστατικά λιανικής με τη χρήση ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης Παραστατικών που έχει ετοιμάσει […]

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με POS, IRIS κλπ.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με POS, IRIS κλπ.

Η παρούσα ανάρτηση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει σύντομα όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2024 ως προς την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, την αποδοχή πληρωμών με IRIS, τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού και τη σχετική ενημέρωση των καταναλωτών. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα και άλλα ηλεκτρονικά μέσα πηγάζει από το άρθρο 65 του ν.4446/2016, τον οποίο θα βρείτε εδώ. Τον ως άνω νόμο εξειδίκευσε αρχικά η ΚΥΑ 45231/20-04-2017, η οποία αντικαταστάθηκε πολύ πρόσφατα από την ΚΥΑ 119899/13-12-2023, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ, και η οποία ορίζει συνοπτικά τα εξής: Υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα πληρωμών και με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από […]

3ος κύκλος αιτήσεων στη δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”.

3ος κύκλος αιτήσεων στη δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”.

100% επιδότηση για ηλεκτρονική τιμολόγηση ή για αντικατάσταση & αναβάθμιση ΦΗΜ. Άνοιξε νέος κύκλος αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2024. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 50€! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2024. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκτός από τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και τα πρατήρια καυσίμων), οι οποίες: Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2022. Λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι: Αντικατάσταση EFT/POS. […]

Οδηγός έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών.

Οδηγός έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών.

Δύο σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος χρόνος ως προς τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την έκδοση και διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ: Η πρώτη αφορά τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο – αντί 24 ωρών που ισχύει σήμερα – όλων των παραστατικών εσόδων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο. Η δεύτερη αφορά την υποχρέωση ενσωμάτωσης QR code στα ως άνω παραστατικά. Και για τις δύο αυτές αλλαγές μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές μας αναρτήσεις. Για τις ως άνω υποχρεώσεις, η RAPID είναι δίπλα σας και για να σας συμβουλεύσει ως προς την άριστη λύση, αλλά και για να σας προμηθεύσει τις καλύτερες μηχανογραφικές λύσεις της αγοράς. Κατόπιν των τελευταίων αλλαγών, η RAPID […]