Αλλαγές στη διαδικασία διασύνδεσης των ΦΗΜ με τα EFT/POS για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ERP

Με την υπ’ αριθμόν Α.1074/2024 Απόφαση της ΑΑΔΕ επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων (ΦΗΜ) με τα μέσα πληρωμών (EFT/POS), για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ERP.

Παράλληλα, η υπ’ αριθμόν Α.1075/2024 Απόφαση της ΑΑΔΕ επανακαθόρισε τις καταληκτικές προθεσμίες για την υλοποίηση της ως άνω διασύνδεσης

Θα βρείτε εδώ και τις δύο ως άνω Αποφάσεις.

Ιστορικό

Η διασύνδεση των τερματικών EFT/POS με τα ταμειακά συστήματα (ΦΗΜ) είναι μία νέα νέα υποχρέωση που εισάγεται φέτος για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές, και για την οποία έγινε λόγος ήδη στην ανάρτησή μας της 7ης Ιανουαρίου και στην ανάρτησή μας της 21ης Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες (λιανικές συναλλαγές) και διαθέτουν τερματικό αποδοχής καρτών EFT/POS* υποχρεούνται πλέον να συνδέσουν τα τερματικά αυτά με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τις εισπράξεις που πραγματοποιούν με χρήση EFT/POS, είτε απευθείας στις οικείες βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, είτε μέσω των ΦΗΜ**.

* Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν EFT/POS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανάρτηση της RAPID.

** Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν τα παραστατικά λιανικής με τη χρήση ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης Παραστατικών που έχει ετοιμάσει η RAPID.

Νομοθεσία

Η πιο πάνω υποχρέωση προκύπτει από το άρθρο 15β του ΚΦΔ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – ν.4987/2022), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν.5036/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ, και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν.5047/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ.

Χρονοδιάγραμμα – Εφαρμοστικές Αποφάσεις

Οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του άρθρου 15β του ΚΦΔ ρυθμίστηκαν με τις ακόλουθες Αποφάσεις της ΑΑΔΕ (πατήστε πάνω στους Συνδέσμους για να διαβάσετε την κάθε Απόφαση):

Α.1155/2023

Α.1156/2023

Α.1157/2023

A.1035/2024

Α.1042/2024

Α.1074/2024

Α.1075/2024

Οι προθεσμίες διαφέρουν αναλόγως του επιλεγέντος πρωτοκόλλου, ωστόσο οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν κατά νου τις εξής ημερομηνίες:

 • Ήδη στις 30 Απριλίου 2024 εξέπνευσε η προθεσμία διασύνδεσης των EFT/POS για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλές ταμειακές μηχανές.
 • Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τύπο ΦΗΜ ο οποίος δεν δύναται να διασυνδεθεί με τον τύπο EFT/POS που διαθέτει η επιχείρηση για τεχνικούς λόγους, ως προκύπτει από τον Πίνακα Συνδυασμών POS με ΦΗΜ, έχουν προθεσμία έως την 10η Ιουνίου 2024.
 • Στις 31 Μαΐου 2024 εκπνέει η προθεσμία διασύνδεσης για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εφαρμογή εμπορικής/λογιστικής διαχείρισης (ERP). Η προθεσμία παρατείνεται έως 30 Ιουνίου αν έχει εγκαίρως (έως 31 Μαΐου) δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα ο προγραμματισμός ραντεβού με τον αρμόδιο τεχνικό.
 • Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παλαιού τύπου φορολογικούς μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) και οφείλουν να αποσύρουν αυτούς έως την 1η Ιουλίου (βλ. τη σχετική μας ανάρτηση) έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS με το νέο ταμειακό σύστημα που θα αποκτήσουν σε αντικατάσταση της ΕΑΦΔΣΣ, κατά την ημερομηνία οριστικής παύσης της ΕΑΦΔΣΣ και σε κάθε περίπτωση έως τις 02 Ιουλίου 2024.
 • Πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούν για την έκδοση των λογιστικών τους στοιχείων ΦΗΜ ή Πάροχο Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που καθοδηγείται από αντλία καυσίμου, έχουν προθεσμία έως την 1η Ιανουαρίου 2025.
 • Οι επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά τις ως άνω ημερομηνίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν ήδη διασυνδεθεί μεταξύ τους κατά την ημέρα της πρώτης συναλλαγής που θα διενεργήσουν.
 • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και δεν βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν ήδη διασυνδεθεί μεταξύ τους κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

Πρόστιμα

Οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν διασυνδέσουν τα τερματικά EFT-POS με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και δεν διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τις απαιτούμενες πληροφορίες προβλέπονται από το άρθρο 54θ του ΚΦΔ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 42 του ν.5036/2023, και κυμαίνονται από χίλια έως πενήντα χιλιάδες ευρώ ανά φορολογικό έτος.

 

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.