Τελευταία προθεσμία για τη ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις.

Τελευταία προθεσμία για τη ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις.

Όπως αναφέραμε στις αναρτήσεις μας της 29ης Ιανουαρίου και της 23ης Ιανουαρίου λήγει τη Δευτέρα  28 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά τόσο τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, όσο και τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο κάτω μέρος της παρούσας παραθέτουμε links προς όλα τα σχετικά νομοθετήματα. Η ρύθμιση είναι άτοκη αν ο οφειλέτης επιλέξει έως 36 δόσεις. Αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις, η ρύθμιση θα βαρύνεται με επιτόκιο 2,5%. Η ρύθμιση αφορά κατά βάση αρρύθμιστες οφειλές. Ωστόσο, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή να περιλάβουν στη νέα ρύθμιση και οφειλές που έχουν ήδη ρυθμίσει […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την Τρίτη 8 Μαρτίου

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την Τρίτη 8 Μαρτίου

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 11974/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 8 Μαρτίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) […]

Παράταση έως τις 9 Μαρτίου για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου και του Δώρου Χριστουγέννων.

Παράταση έως τις 9 Μαρτίου για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου και του Δώρου Χριστουγέννων.

Με την υπ’ αριθμόν 120/24.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ): (α) Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2022, (β) Για τη μισθολογική περίοδο Δώρου Χριστουγέννων 2021, (γ) Για τα οικοδομοτεχνικά έργα. Ομοίως έως 9 Μαρτίου παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από τις ως άνω ΑΠΔ. Τη σχετική απόφαση του ΕΦΚΑ θα την βρείτε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 […]