Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ΑΠΔ Μαρτίου

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ΑΠΔ Μαρτίου

Εκδόθηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών που ρυθμίζει την υποβολή ενιαίας ΑΠΔ Μαρτίου για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή. Οι αποδοχές που αντιστοιχούν στην περίοδο πραγματικής απασχόλησης – μέχρι την ημερομηνία αναστολής – καταχωρούνται στην ΑΠΔ διακριτά από τις αποδοχές που αφορούν στο διάστημα της αναστολής. Διακριτά επίσης καταχωρούνται τυχόν αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της αναστολής είτε εξ ελευθεριότητος είτε έναντι έκτακτης απασχόλησης με τηλεργασία. Για τις ημέρες εργασίας έως την αναστολή υπόχρεος καταβολής εισφορών είναι ο εργοδότης. Για τις ημέρες κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, οι εισφορές θα καταβληθούν στον ΕΦΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως για […]

Νέα άτοκα και επιδοτούμενα δάνεια για επιχειρήσεις από το ΤΕΠΙΧ

Νέα άτοκα και επιδοτούμενα δάνεια για επιχειρήσεις  από το ΤΕΠΙΧ

Χορηγούνται από σήμερα από τις τράπεζες νέα άτοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, επιδοτούμενα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δάνεια διετούς διάρκειας φέρουν μηδενικό επιτόκιο. Δάνεια μεγάλυτερης  διάρκειας είναι άτοκα για τα δύο πρώτα έτη. H ανώτατη διάρκεια του δανείου είναι τα πέντε έτη. Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 χιλ. ευρώ ή το 50% του κύκλου εργασιών του έτους 2019. Η επιχείρηση ΔΕΝ υποχρεούται να προσκομίζει παραστατικά δαπανών ή αγορών για την εκταμίευση του δανείου. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ, και επιπλέον έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 βάσει […]

Εκδόθηκε η νέα απόφαση για το επίδομα 600€ των επιστημόνων

Εκδόθηκε η νέα απόφαση για το επίδομα 600€ των επιστημόνων

Εκδόθηκε σήμερα νέα ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής του επιδόματος των 600€ στους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν έναν από τους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα. Πιο συγκεκριμένα, όσοι δικαιούχοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Όσοι από αυτούς έλαβαν ήδη το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, θα λάβουν τώρα το ποσόν των 200 ευρώ ως εξόφληση. Όσοι δικαιούχοι δεν έλαβαν μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, καλούνται μέχρι τις 8 Μαΐου 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για […]

Eιδοποιητήρια εισφορών Μαρτίου με προθεσμία καταβολής έως τις 5 Μαΐου 2020

Eιδοποιητήρια εισφορών Μαρτίου με προθεσμία καταβολής έως τις 5 Μαΐου 2020

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία καταβολής Τρίτη, 5 Μαΐου 2020.

Παράταση της υποβολής ΑΠΔ Μαρτίου μέχρι 15 Μαΐου 2020

Παράταση της υποβολής ΑΠΔ Μαρτίου μέχρι 15 Μαΐου 2020

Παρατάθηκε έως 15 Μαΐου η υποβολή της ΑΠΔ Μαρτίου. Η παράταση δόθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις- εργοδότες των οποίων είτε είχε ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται βάσει ΚΑΔ. Με βάση πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το Υπουργείο Εργασίας προκρίνει τη λύση υποβολής μίας και μόνης ΑΠΔ για το μήνα Μάρτιο και εξετάζει τη δυνατότητα να επιλέξει κάθε επιχείρηση ημερομηνία αναστολής διαφορετική από αυτή  που έχει δηλωθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Χωρίς υποχρέωση για τηλεκατάρτιση θα λάβουν την αποζημίωση των 600 ευρώ οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες

Χωρίς υποχρέωση για τηλεκατάρτιση θα λάβουν την αποζημίωση των 600 ευρώ οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες

Με σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκε η κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι θα λάβουν πλέον σε μετρητά το επίδομα των 600 ευρώ χωρίς άλλες διατυπώσεις. Δικαιούχοι είναι οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους κάτωθι ΚΑΔ: 69.10  Νομικές δραστηριότητες 69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβούλων 70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 72.1  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 85.10  Προσχολική εκπαίδευση […]

Την αποζημίωση των 800 ευρώ θα λάβουν και επιχειρήσεις με έως 20 εργαζομένους

Την αποζημίωση των 800 ευρώ θα λάβουν και επιχειρήσεις με έως 20 εργαζομένους

Με σημερινή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής πλην ΑΕ που απασχολούν έως 20 εργαζομένους (αντί έως 5 που ίσχυε μέχρι σήμερα). Υπενθυμίζεται ότι καταβάλλεται μία αποζημίωση των 800 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδιοκτητών αυτής.

Ευεργετήματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Ευεργετήματα  για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Σημ.Α: Για να διαπιστώσετε αν μια επιχείρηση έχει κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκει σε ένα από τα Πλαίσια Στήριξης 1, 2 ή 3, παρακαλώ συμβουλευθείτε τους Πίνακες ΚΑΔ του συνημμένου pdf. Σημ.Β: Οι ΚΑΔ των Πλαισίων 2 και 3, καθώς και οι ΚΑΔ του Πλαισίου 1 που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα δικαιούνται τα ευεργετήματα μόνο για τον μήνα Απρίλιο.  1.   Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Αφορά όλες τις μη προβληματικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, εκτός από εκείνες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή Επιδοτούνται 100% οι τόκοι των υφιστάμενων δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020. Εμπίπτουν […]

Επέκταση της αποζημίωσης των 800 ευρώ και σε άλλους εργαζομένους

Επέκταση της αποζημίωσης των 800 ευρώ και σε άλλους εργαζομένους

Με σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών προστέθηκαν νές κατηγορίες εργαζομένων στους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να λάβουν την αποζημίωση οι λατόμοι, ασβεστοποιοί, σμυριδορύκτες, δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, μουσικοί-τραγουδιστές, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου –θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου –θεάτρου, τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις καθώς και οι φορτοεκφορτωτές, οι ξεναγοί, οι αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α. Με την ίδια ΚΥΑ εντάχθηκαν στο καθεστώς της […]