Β’ κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων

Το ΕΣΠΑ πληρώνει τους τόκους των δανείων που ήδη έχετε!

Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 100€! 

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες

  • Ιδρύθηκαν το 2020 ή
  • Ιδρύθηκαν πριν το 2020 και παρουσίασαν το 2020 μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% σε σχέση με το 2019.
  • Έχουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (ο έλεγχος γίνεται ΔΩΡΕΑΝ από την RAPID).

Η Δράση χρηματοδοτεί τους τόκους του 1ου τριμήνου του 2021 των ενήμερων τραπεζικών και ομολογιακών δανείων. Ενήμερα θεωρούνται τα δάνεια που δεν εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Δεν καλύπτονται δάνεια που συνήφθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

  • Δεν χρειάζεται φορολογική ενημερότητα.
  • Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου του προσωπικού.

Υποβολή αιτήσεων έως 9 Ιουνίου 2021

Πληρώνετε ακόμη τόκους, ενώ μπορεί να τους καλύψει το ΕΣΠΑ;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τηλ.: 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr