Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ 128839 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 140832/2017 περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. 

Με τη νέα ΚΥΑ εφαρμόζεται η αύξηση του επιδόματος από τα 1.000€ στα 1.500€ για όλους και στα 2.000€ για όσους συγκατοικούν, η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 181 του ν. 4972/2022.

Θα βρείτε εδώ την ΚΥΑ 128839/2022 και εδώ τον Ν.4972/2022.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση