Αλλαγές στη χρυσή βίζα

Με το 1ο άρθρο τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής – και θα την βρείτε εδώ – επανακαθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (golden visa).

Τι αλλάζει:

 1. Στην Περιφέρεια Αττικής, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ.
 2. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ.
 3. Η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο και όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας.
 4. Το ακίνητο πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 120 τμ.
 5. Άδεια διαμονής χορηγείται και με τη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, αντίστοιχης ως άνω αξίας ανά περιοχή.
 6. Οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα κτίρια που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.
 7. Όταν γίνεται χρήση της εξαίρεσης για μετατροπή μη οικιστικού κτιρίου σε κατοικία (βλ. πιο κάτω), απαγορεύεται η χρήση του ακινήτου ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης.
 8. Σε περίπτωση μη τήρησης των θεσπιζόμενων απαγορεύσεων, θα ανακαλείται η άδεια διαμονής και θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Εξαιρέσεις:

 1. Για κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες, το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ.
 2. Ομοίως αν η επένδυση γίνεται για αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου.

Μεταβατική περίοδος:

Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι θα καταβάλουν προκαταβολή 10% ή θα υπογράψουν προσύμφωνο ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς, αποδεικνύοντας τις σχετικές πιστώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 με το καθεστώς που ίσχυε έως τώρα. Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του προσυμφωνημένου ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε άλλο ακίνητο – πάντοτε με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα – αλλά πάντως όχι μετά τις 30 Απριλίου 2025.

Κατά τα λοιπά:

Υπενθυμίζουμε ότι η επένδυση μπορεί να γίνει είτε απευθείας από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, είτε μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου ο ενδιαφερόμενος.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.