Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί δικαιούχοι της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε η ανάρτηση των προσωρινών δικαιούχων της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”.

Τους πίνακες θα τους βρείτε εδώ.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση στη Δράση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, και συγκεκριμένα από τις 22 έως τις 28 Ιουλίου.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα της Δράσης. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση