Αναστολές Μαΐου – Υποχρεώσεις εργοδοτών

Με την ΚΥΑ 28631/14-05-2021 των Υπουργών Οικονομκών και Εργασίας θεσπίζεται αποζημίωση 534 ευρώ για τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Μάιο. Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή για μέρος του μήνα, θα λάβουν αναλογία του επιδόματος.

Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής (είναι όσες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της Απόφασης):

 • Θέτουν – για τον Μάιο – υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή.
 • Απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις εργαζομένων μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

Οι επιχειρήσεις εστίασης, δηλ. όσες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β της Απόφασης:

 • Μπορούν να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και έχουν ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29.04.2021 ή παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή.
 • Απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις εργαζομένων μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις, δηλ. όσες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της Απόφασης και παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών στο διάστημα Απρίλιος-Δεκέμβριος 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019*:

 • Μπορούν να παρατείνουν έως 31 Μαΐου την αναστολή των συμβάσεων εργαζομένων που βρίσκονται ήδη σε αναστολή και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29.04.2021.
 • Μπορούν να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή εργαζομένους τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29.04.2021.
 • Απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις εργαζομένων μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.
 • Επιτρέπεται να προβούν σε απολύσεις μετά την 31η Μαΐου, υπό τον όρο ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής (προφανώς με νέες προσλήψεις).
 • Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός, ούτε πριν ούτε μετά την 31η Μαΐου, αναφορικά με οικειοθελείς αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις και λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
 • Υφίσταται όμως υποχρέωση συνέχισης (για τον υπολειπόμενο χρόνο) των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που τέθηκαν σε αναστολή.
 • Μπορούν να εντάξουν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ όσους εργαζομένους επιθυμούν, υπό τον όρο αυτοί να μην τελούν σε αναστολή ή σε καθεστώς προσωρινής ανάκλησης αναστολής .

* Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο μείωσης του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που:

 • Ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, ή
 • Άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, ή
 • Είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών το 2019 και προσέλαβαν προσωπικό μέσα στο 2020.

Επίσης, η ΚΥΑ δίνει κατευθύνσεις για τις επιχειρήσεις που μετέπεσαν από «κλειστές» σε «πληττόμενες» και αντιστρόφως.

Δείτε την Απόφαση σε αυτόν εδώ τον Σύνδεσμο.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.