Αυξάνεται σε 7 ευρώ την ημέρα το όριο των διατακτικών σίτισης.

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο περί στεγαστικής πολιτικής, το οποίο θα βρείτε εδώ, περιλαμβάνεται διάταξη που μεταβάλλει και αποσαφηνίζει το καθεστώς των διατακτικών σίτισης.

Οι διατακτικές σίτισης είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους εργοδότες να μειώνουν το μισθολογικό τους κόστος με απολύτως νόμιμο τρόπο. Η εν ισχύι σήμερα νομοθεσία επιτρέπει στους εργοδότες να καταβάλλουν μέρος των αμοιβών των εργαζομένων τους – αντί σε μετρητά – ως παροχή τροφής με τη μορφή διατακτικής σίτισης, και απαλλάσσει την παροχή αυτή και από τις ασφαλιστικές εισφορές και από τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Η υπό συζήτηση νέα διάταξη (άρθρο 33 του ως άνω νομοσχεδίου) αυξάνει το μέγιστο ύψος των διατακτικών σίτισης σε 7 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και ανά εργαζόμενο – από 6 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Επίσης αποσαφηνίζει ότι οι διατακτικές μπορούν να εξαργυρώνονται ΜΟΝΟ με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματα.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση