Έρχονται σύντομα δάνεια έως 25.000€ χωρίς εγγυήσεις.

Δάνεια έως 25.000€ χωρίς εγγυήσεις θα ξεκινήσουν να χορηγούνται πολύ σύντομα από ανεξάρτητους οργανισμούς μικροπιστώσεων – και όχι από τράπεζες. Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται σε δημοσίευμά του το euro2day.gr.

Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από ένα έως δέκα έτη.

Δικαιούχοι των δανείων θα είναι:

  • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση
  • Φυσικά πρόσωπα για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Τα δάνεια θα έχουν τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, επενδυτικού δανείου ή leasing.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Σεβόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, η RAPID προσφέρει τέσσερις μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τώρα την RAPID για τη λογιστική & φοροτεχνική τους υποστήριξη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική μας ανάρτηση.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 150 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση