Ποιοι δικαιούνται μηδενικό ή μειωμένο ενοίκιο τον Απρίλιο

Εκδόθηκε η Απόφαση Α.1101/28-04-2021 με την οποία προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή ενοικίου ή μείωση ενοικίου (κατά 40%) για τον Απρίλιο του 2021.

Μείωση 40% δικαιούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Είχαν κύριο ΚΑΔ την 4η Ιανουαρίου 2021 έναν από τους ΚΑΔ του Πίνακα Β της Απόφασης.

ή

  • Δήλωσαν στο έντυπο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ του Πίνακα Β της Απόφασης.

Απαλλαγή από το μίσθωμα δικαιούνται οι επιχειρήσεις που

  • Είχαν κύριο ΚΑΔ την 4η Ιανουαρίου 2021 έναν από τους ΚΑΔ του Πίνακα Α της Απόφασης.

ή

  • Δήλωσαν στο έντυπο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ του Πίνακα Α της Απόφασης.

ή

  • Δικαιούνται τη μείωση του 40% με βάση τα πιο πάνω, και ταυτόχρονα είχαν έστω και ένα υποκατάστημα με κύριο ΚΑΔ την 4η Ιανουαρίου 2021 έναν εκ των ΚΑΔ του Πίνακα Α της Απόφασης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση και τους Πίνακες με τους ΚΑΔ.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.