Έξυπνη Μεταποίηση – Παράταση έως 21 Απριλίου.

Παρατάθηκε έως τις 21 Απριλίου η Δράση Έξυπνη Μεταποίηση που επιδοτεί έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού βιομηχανικών μονάδων, προϋπολογισμού από 250.000€ έως 6.000.000€, σε ποσοστό έως 75%.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στα τηλ. 211 411 5217 και 210 220 3277.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

 Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Ιδρύθηκαν πριν την 28η Σ/μβρίου 2022.
 • Εξασφαλίζουν την ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%.
 • Διαθέτουν την απαιτούμενη για το αντικείμενό τους άδεια λειτουργίας.
 • Διαθέτουν ήδη τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Θα πραγματοποιήσουν επένδυση που αφορά έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιλέξιμοι είναι οι ΚΑΔ από 10 έως 38 (με κάποιες εξαιρέσεις), καθώς και οι ΚΑΔ 52.10.1, 52.29.19.03, 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1, 71.2 και 82.92.

Δεν εντάσσονται στη Δράση οι επιχειρήσεις που:

 • Θα πραγματοποιήσουν επένδυση στον Κεντρικό, Βόρειο ή Νότιο Τομέα Αθηνών.
 • Εντάσσονται σε δίκτυο franchise.
 • Αποτελούν εξωχώριες εταιρείες ή ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.

 Επιλέξιμα είναι έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού βιομηχανικών μονάδων συμβατά με το Πρότυπο Βιομηχανίας 4.0., π.χ. έργα τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (M2M learning, MES, SCADA κλπ.), ρομποτική, αισθητήρες, αυτοματισμοί, απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής κ.α.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Δαπάνες για κτίρια.
 • Ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
 • Εκπαίδευση και προσαρμογή εργατικού δυναμικού (Upskilling and reskilling).

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί.

Τηλ. 211 411 5217 και 210 220 3277, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες

Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)

Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)

Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)

Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση