Επίδομα 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο και στις επιχειρήσεις

Το επίδομα των 534 ευρώ που έλαβαν οι εργαζόμενοι των πληττόμενων επιχειρήσεων για τον μήνα Μάιο θα δοθεί και σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες που παρέμειναν τον Μάιο κλειστοί κατόπιν κρατικής εντολής.

Πιο συγκεκριμένα:

 • επίδομα 534 ευρώ θα λάβουν όσες επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή μετά την 18η Μαΐου 2020
 • επίδομα 300 ευρώ θα λάβουν όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με κρατική εντολή, αλλά επετράπη η επαναλειτουργία τους πριν την 18η Μαΐου 2020.

Δικαιούχοι είναι:

 • οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι
 • οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)

υπό την προϋπόθεση ότι

 • Δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους.
 • Δήλωσαν για το έτος 2018 ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του μηδενός,
 • Έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
 • Δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά.

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 25η Ιουνίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Προκειμένου να μη χαθείτε μέσα στον κυκεώνα των νόμων, ΠΝΠ και υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τον COVID-19, η RAPID ετοίμασε και σας προσφέρει έναν πλήρη Οδηγό των Ευεργετημάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Επωφεληθείτε της προσφοράς μας:

Σεβόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, η RAPID προσφέρει τέσσερις μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τώρα την RAPID για τη λογιστική & φοροτεχνική τους υποστήριξη.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση