Επιδότηση και φοροαπαλλαγή καλλιτεχνών.

Δύο σημαντικές ενισχύσεις για τους καλλιτέχνες που θα προβούν το επόμενο διάστημα σε έναρξη επιτηδεύματος θέσπισε το Υπουργείο Οικονομικών.

  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

[α] Ολική απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024. Αφορά καλλιτέχνες και χειροτέχνες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως σήμερα και προτίθενται να προβούν εκ νέου σε έναρξη επιτηδεύματος.

[β] Μερική απαλλαγή (400€ αντί 650€) από το τέλος επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 για όσους έχουν ενεργή δραστηριότητα σε έναν από τους ΚΑΔ καλλιτεχνών – χειροτεχνών που θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιχορηγούνται με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του κύκλου εργασιών και μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, οι πρώτοι τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) καλλιτέχνες και χειροτέχνες που θα προβούν σε έναρξη εργασιών έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική τροπολογία.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση