Επιδότηση για βελτίωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Νέα Επιδότηση με ποσοστό ενίσχυσης έως 80% ξεκίνησε ήδη για έργα βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων έως 250.000€.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στα τηλ. 211 411 5217 και 210 220 3277.

ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας και υπολογισμός δυνητικού ποσού επιδότησης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία:

 • Κατέχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

 • Υποβολή αιτήσεων έως 16 Μαΐου 2023.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Δαπάνες που επιδοτούνται:

Ανέγερση γεωργικών κτιρίων & κατασκευών
Επέκταση & εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων & κατασκευών
Αγορά γης
Περίφραξη & διαμόρφωση αγροτεμαχίων
Αγορά καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού
Αγορά φορτηγού & αυτοκινήτων με ψυγείο
Αγορά Η/Υ και λογισμικού
Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

 • Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Μηχανογράφηση
 • Financial Monitoring
 • Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση