Επιδότηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης στην Πελοπόννησο.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου που δίνει επιδότηση 14.800€ για την ίδρυση νέας επιχείρησης.

ΔΩΡΕΑΝ υποβολή αίτησης με την RAPID

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

 • Διέθεταν ενεργό δελτίο ανεργίας την 23η Φεβρουαρίου 2022 και θα διαθέτουν ενεργό δελτίο ανεργίας την προηγουμένη ημέρα της έναρξης της νέας τους επιχείρησης.
 • Έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (την 23η Φεβρουαρίου 2022).
 • Έχουν εκπληρώσει ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Θα ξεκινήσουν τη νέα τους επιχείρηση στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (ο έλεγχος των ΚΑΔ γίνεται δωρεάν από την RAPID).

ΔΩΡΕΑΝ υποβολή αίτησης με την RAPID

Η RAPID σας παρέχει ΟΛΗ την υποστήριξη που θα χρειαστείτε:

 • Υποβολή του αιτήματος συμμετοχής στη Δράση.
 • Ίδρυση της επιχείρησης στη νομική μορφή που θα επιλέξετε (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ).
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση μισθοδοσίας για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • ΔΩΡΕΑΝ άδεια χρήσης του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού INSIDER (βλ. παρουσίαση).
 • Real-time παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της επιχείρησής σας.
 • Παρακολούθηση του έργου και υποβολή αιτημάτων πληρωμής.

ΜΟΝΟ η RAPID σας δίνει το πλήρες πακέτο!

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Επιδοτούνται όλες οι λειτουργικές δαπάνες (και τα αναλώσιμα).
 • Δεν επιδοτείται η αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων.
 • Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιδοτούνται μόνο οι αποσβέσεις αυτών.

Δεν επιδοτούνται οι εξής δραστηριότητες:

 • Επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchise).
 • Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, γεωργία, κτηνοτροφία.

Υποχρεώσεις των δικαιούχων:

 • Να στεγάσουν την επιχείρησή τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 • Να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας (επιτρέπεται η προσθήκη νέου αντικειμένου, υπό τον όρο να είναι και αυτό επιλέξιμο).

Τι δεν μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι:

 • Να απασχοληθούν (οπουδήποτε) ως μισθωτοί.
 • Να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Υποβολή αιτήσεων έως 6 Μαΐου 2022.

Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

>> Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation

>> Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)

>> Μηχανογράφηση

>> Financial Monitoring

>> Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση