Τελευταία ευκαιρία για χαμηλότοκα επιδοτούμενα δάνεια από το Pan European Guarantee Fund.

Ενημερωθήκαμε σήμερα 10 Οκτωβρίου 2022 από τη συνεργαζόμενη με εμάς Τράπεζα ότι προέκυψαν ορισμένα αδιάθετα κεφάλαια από την επιδοτούμενη Δράση Pan European Guarantee Fund (PEGF), η οποία υλοποιήθηκε κατά το α’ και β’ τρίμηνο του 2022.

Κατά μεγάλη πιθανότητα, αυτά θα είναι τα τελευταία επιδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που θα χορηγηθούν με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δάνεια του PEGF έχουν εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο!! 

Τα επιδοτούμενα αυτά δάνεια

 • Χορηγούνται από όλες τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες.
 • Φέρουν την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Μπορούν να αφορούν κεφάλαιο κίνησης ή/και επενδυτικό σκοπό.
 • Μπορούν να λειτουργήσουν είτε τοκοχρεολυτικά είτε ως αλλληλόχρεοι λ/σμοί.
 • Έχουν εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που ξεκινούν από το 3,6%.

Η RAPID αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης του δανείου:

 • Συγκέντρωση και υποβολή και δικαιολογητικών.
 • Συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.
 • Κατάρτιση του απαραίτητου business plan / cashflow projection.
 • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση του αιτήματος έως την έγκρισή του.

Με εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή:

 • ΜΟΝΟ 200€ για την αίτηση, τα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις.
 • ΑΠΟ 1.000€ για τo business plan / cashflow projection.
 • ΜΟΝΟ 2% success fee (αν εγκριθεί το δάνειο). 

Από το 2011, η RAPID βρίσκει τη χρηματοδότηση που χρειάζονται τα σχέδιά σας!

 • Κρατικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις)
 • Χαμηλότοκα δάνεια (Ταμείο Εγγυοδοσίας, Ταμείο Ανάκαμψης, Pan-European κλπ.)
 • Equity funds
 • Franchise schemes

Διαβάστε περισσότερα στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν σήμερα λογιστική, μηχανογραφική και χρηματοδοτική υποστήριξη από την RAPID.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Αν απαιτηθεί, αναδιατυπώνουμε, με βάση τους νέους κανόνες λογιστικής του Ν.4308/2014, τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής σας, και βελτιώνουμε τους οικονομικούς δείκτες, ούτως ώστε να τύχουν ευνοϊκής αξιολόγησης από τα εγκριτικά κλιμάκια της Τράπεζας.

Τα συνήθη δικαιολογητικά δανειοδότησης θα τα βρείτε εδώ.