Διευκολύνσεις για τους φορολογούμενους που έχουν ρυθμίσεις

Σημαντικές διευκολύνσεις θεσπίζονται για τους φορολογούμενους που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, με τα άρθρα 87 έως 91 του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ο οποίος κατατέθηκε ήδη προς ψήφιση στη Βουλή και τον οποίο θα βρείτε εδώ, γίνονται οι εξής βελτιώσεις στο καθεστώς των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής φόρων:

Σήμερα, χάνει τη ρύθμισή του ο φορολογούμενος που δεν υποβάλει μία δήλωση φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ ή καθυστερήσει έστω και μία ημέρα να υποβάλει την εν λόγω δήλωση ή καθυστερήσει την πληρωμή των νέων οφειλών του έστω και μία ημέρα.

Με τον νέο ΚΦΔ δίνεται περιθώριο τριών μηνών στον φορολογούμενο να υποβάλει τις δηλώσεις που παρέλειψε να υποβάλει ή/και να τακτοποιήσει τις νέες οφειλές που δημιουργούνται κατά το χρόνο ισχύος της ρύθμισης και δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, προκειμένου να αποφύγει την απώλεια της ρύθμισης.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.