Γέφυρα ΙΙ – Επιδότηση κεφαλαίου και τόκων υφιστάμενων δανείων

Η Γέφυρα ΙΙ πληρώνει κεφάλαιο και τόκους των δανείων που ήδη έχετε!

Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID! 

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες πληρούν μια σειρά από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία διαφέρουν αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και της συνέπειας πληρωμών αυτής (ο έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων γίνεται δωρεάν από την RAPID).

  • Δεν χρειάζεται φορολογική ενημερότητα.
  • Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου του προσωπικού.
  • Δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων.

Πληρώνετε ακόμη τα δάνειά σας, ενώ μπορεί να τα πληρώσει η «Γέφυρα»;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τηλ.: 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr