Υποβολή παραστατικών έτους 2021 στην πλατφόρμα myDATA.

Έως την προσεχή Παρασκευή 27 Μαΐου ολοκληρώνεται η πρώτη μαζική υποβολή παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA, και συγκεκριμένα των παραστατικών εσόδων (πωλήσεων) όλων των επιχειρήσεων για το έτος 2021.

myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στην οποία διαβιβάζουν από φέτος (ψηφιακά) οι επιχειρήσεις τα εκδιδόμενα από αυτές παραστατικά (αποδείξεις και τιμολόγια), και έτσι η ΑΑΔΕ θα τηρεί πλέον σε πραγματικό χρόνο στη δική της πλατφόρμα πλήρη ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις.

Στην ωρίμανσή της η πλατφόρμα myDATA αναμένεται να είναι τόσο πλήρης και ολοκληρωμένη, ώστε να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3).

Ας επιστρέψουμε όμως τώρα στο παρόν:

Τι ισχύει για τα παραστατικά του έτους 2022:

(Α) Κάθε επιχείρηση διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο τα εξής:

 1. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδει η επιχείρηση με ταμειακή μηχανή ή με φορολογικό μηχανισμό (αφορά επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες χρήσης ΦΗΜ).
 2. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, καθώς και ειδικά στοιχεία π.χ. απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, που εκδίδει η επιχείρηση με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP ή μέσω της δωρεάν εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ (αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες χρήσης ΦΗΜ).
 3. Τιμολόγια χονδρικής που εκδίδει η επιχείρηση με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP ή μέσω της δωρεάν εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ.
 4. Παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση ενεργώντας ως λήπτης αγαθών ή υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση).

(Β) Εξαιρέσεις:

1η Εξαίρεση:

Τα παραστατικά της περίπτωσης (2), όταν εκδίδονται με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP, επιτρέπεται να διαβιβαστούν εντός 5θημέρου από την έκδοσή τους.

2η Εξαίρεση:

(i) Οι επιχειρήσεις που εξέδωσαν έως 50 τιμολόγια χονδρικής το 2021, και

(ii) Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και είχαν το 2021 κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ,

επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα παραστατικά των περιπτώσεων 3 & 4 ένα-ένα, μέσω της ειδικής φόρμας διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ, έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα. Συνεπώς οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά αυτά ακόμη και χειρόγραφα.

(Γ) Επιπλέον, κάθε επιχείρηση διαβιβάζει τα εξής:

 1. Χαρακτηρισμό εσόδων της περίπτωσης (1) [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 2. Χαρακτηρισμό των παραστατικών που έχουν εκδώσει και διαβιβάσει άλλες επιχειρήσεις με αποδέκτη την επιχείρηση [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 3. Χαρακτηρισμό των παραστατικών αυτοτιμολόγησης που την αφορούν και έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί από τον λήπτη [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 4. Λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έσοδα, π.χ. έσοδα από ενοίκια ή έσοδα από τόκους [έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα].
 5. Παραστατικά αγορών από το εξωτερικό (επειδή προφανώς οι εκδότες αυτών των παραστατικών είναι αλλοδαποί και δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ) [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 6. Παραστατικά αγορών από την Ελλάδα όταν ο εκδότης αυτών δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, κοινόχρηστα, συνδρομές, διόδια, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, τηλεπικοινωνίες, συνδρομητική τηλεόραση, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικά ταμεία [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 7. Λογιστικές εγγραφές μισθοδοσίας [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΜΥ].
 8. Λοιπές (τακτοποιητικές) λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έσοδα ή δαπάνες, [έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος].

Τι ισχύει για τα παραστατικά του έτους 2021:

Οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν έως την 27η Μαΐου 2022 μόνο:

 • Έσοδα από τιμολόγηση (χονδρική και λιανική).
 • Έξοδα αυτοτιμολόγησης (όταν το παραστατικό εκδίδεται από τον λήπτη).
 • Τίτλους κτήσης.

Επίσης, από την 10η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου 2022 οι επιχειρήσεις ελέγχουν τα ως άνω παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί από τους προμηθευτές τους και διαβιβάζουν τις τυχόν αποκλίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση