Μεταφορικό Ισοδύναμο. Έναρξη υποβολών Β’ Κύκλου 2020.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Β’ Κύκλο του Μεταφορικού Ισοδύναμου, τη Δράση που επιδοτεί το μεταφορικό κόστος των νησιωτικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες:

  • Έχουν έδρα σε νησί της Ελλάδας πλην Εύβοιας και Λευκάδας.
  • Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2020.
  • Απασχολούν από 0 έως 249 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 40 εκατ. ευρώ.
  • Έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ (ο έλεγχος των ΚΑΔ θα γίνει δωρεάν από την RAPID).

 

  • Επιδοτούνται οι μεταφορές εμπορευμάτων διά θαλάσσης από και προς τα νησιά οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
  • Η επιδότηση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
  • Δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Δεν είναι δάνειο.

 

Η αμοιβή μας για την αίτηση είναι ΜΟΝΟ 3% επί των επιλέξιμων δαπανών (ελάχιστο 300€).

 

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τηλ.: 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr