επιχείρηση κατάστημα κλειστώ με πινακίδα κοβιντ 19

Dimensions: 1045 x 585

File Type: jpeg

File Size: 88 KB