Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ

Με την υπ’ αριθμόν Α.1040/2024 Απόφαση της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ, συστήνεται και τηρείται στην ΑΑΔΕ ένα νέο Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ.

Υπόχρεοι 

Υπόχρεοι να υποβάλλουν Πληροφοριακές Δηλώσεις στο εν λόγω Μητρώο είναι εν γένει οι τεχνικοί που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης ΦΗΜ:

  • Οι επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας για κάποιους τύπους ΦΗΜ.
  • Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη κάποιων τύπων ΦΗΜ.
  • Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ΦΗΜ υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης
  • Οι επιχειρήσεις που ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί των κατόχων άδειας καταλληλότητας ή άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ

Περιεχόμενο Δήλωσης

Το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων διαλαμβάνονται στα άρθρα 3 & 4 της ως άνω Απόφασης.

Τι πρέπει να πράξουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ, μετά την υποβολή των ως άνω Πληροφοριακών Δηλώσεων από τους ως άνω Υπόχρεους (τεχνικούς), υποχρεούνται να ελέγχουν τις εν λόγω πληροφορίες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην ενότητα “Μητρώο και Επικοινωνία” / “Στοιχεία Επιχείρησης” και να υποβάλλουν δήλωση διαφωνίας αν κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους υπόχρεους (τεχνικούς).

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.