Νέα Δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” απο το Ταμείο Ανάκαμψης

Έργα πληροφορικής ύψους έως 2.000.000 € επιδοτεί (σε ποσοστό έως 70%) η νέα δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” του Ταμείου Ανάκαμψης. Απευθύνεται σε εταιρείες που θα αναπτύξουν λογισμικό για πώληση στο ευρύ κοινό (επιχειρήσεις και ιδιώτες).

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.

 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Υποβολή αιτήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες:

 • (Θα) λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση.
 • Θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε έναν εκ των κάτωθι ΚΑΔ: 58.21, 58.29, 62.01, 62.03, 62.09, 72.19, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90 και 63.11.
 • Θα αναπτύξουν νέο λογισμικό προς διάθεση στο ευρύ κοινό (B2B και B2C).

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Μελέτες σκοπιμότητας.
 • Έρευνα αγοράς.
 • Κατασκευή πρωτοτύπων.
 • Δαπάνες για την ανάπτυξη του προϊόντος (μισθοδοσία προσωπικού, αμοιβές τρίτων).
 • Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Προωθητικές ενέργειες.
 • Δαπάνες για αγορά οργάνων & εξοπλισμού (και λογισμικού).

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση