Νέα παράταση στις επιταγές με τον Ν.4798/2021

Με την παρ. 4 του άρθρου 270 του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν.4798 (ΦΕΚ Α’ 68/24-04-2021) δόθηκε νέα παράταση στην προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών, γραμματίων κλπ.) που είχαν παραταθεί με παλαιότερες διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Οι επιταγές που έληγαν από 18 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρατάθηκαν αρχικά κατά 75 ημέρες με τον Ν.4753/2020, εν συνεχεία κατά 45 ημέρες με τον Ν.4772/2021, και στη συνέχεια κατά 30 ημέρες με τον Ν.4790/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

β) Οι επιταγές που έληγαν από 25 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021 και παρατάθηκαν αρχικά κατά 75 ημέρες με τον Ν.4772/2021 και εν συνεχεία κατά 30 ημέρες με τον Ν.4790/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

γ) Οι επιταγές που έληγαν από 1 έως 31 Μαρτίου 2021 και παρατάθηκαν αρχικά κατά 75 ημέρες με τον Ν.4781/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

δ) Οι επιταγές που έληγαν από 1 έως 30 Απριλίου 2021 και παρατάθηκαν αρχικά κατά 30 ημέρες με τον Ν.4790/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

ε) Οι επιταγές των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου παρατείνονται εκ νέου έως 31 Αυγούστου 2021.

Δείτε ολόκληρο τον Νόμο σε αυτόν εδώ το Σύνδεσμο.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.