Νέα Προκήρυξη Χαμηλότοκων Δανείων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χαμηλότοκα Δάνεια έως 150.000€ με εγγύηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου χορηγούν αυτό το διάστημα οι Τράπεζες στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα δάνεια χορηγούνται από ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο διαφόρων σχημάτων εγγυοδοσίας της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου (COSME, EaSI, EAT).

Η RAPID αναλαμβάνει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης και εκταμίευσης του δανείου:

  • Συγκέντρωση και υποβολή και δικαιολογητικών.
  • Συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.
  • Κατάρτιση του απαραίτητου business plan / cashflow projection.
  • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση του αιτήματος έως την έγκρισή του.

Θα στερήσετε ρευστότητα έως 150.000€ από την επιχείρησή σας;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τηλ.: 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr