Νέες παρατάσεις και ρυθμίσεις φόρων – Αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων

Παρατάσεις στην καταβολή φορολογικών οφειλών και νέες δυνατότητες για ευνοϊκές ρυθμίσεις, καθώς και για αναβίωση ρυθμίσεων που έχουν απωλεσθεί, παρέχει στους φορολογούμενους τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από πέντε συναρμόδιους Υπουργούς.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Μη ρυθμισμένες οφειλές που είχαν αρχικώς παραταθεί στο πλαίσιο των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ δύνανται να υπαχθούν σε έως και 24μηνη ρύθμιση, με 1η δόση την 31η Μαΐου 2021.
  • Δόσεις ρυθμισμένων οφειλών που είχαν αρχικώς παραταθεί στο πλαίσιο των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ παρατείνονται εκ νέου, και μετατίθενται για μετά από την τελευταία δόση της αρχικής ρύθμισης, και πάντως όχι νωρίτερα από την 30η Απριλίου 2021.
  • Απωλεσθείσες στο διάστημα Μάρτιος – Οκτώβριος 2020 ρυθμίσεις δύναται να αναβιώσουν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.
  • Πλέον μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση και οφειλές που είχαν ήδη υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση πριν την 1η Νοεμβρίου 2019.
  • Οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που είχαν ληφθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ρυθμίζονται σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις.
  • Αναστέλλεται εκ νέου η υποχρέωση πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλώνπου υπερβαίνουν τα 50.000€ και 150.000€ αντιστοίχως.
  • Παρατείνεται εκ νέου και μέχρι την 30η Απριλίου 2021 η αναστολή καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Και επωφεληθείτε της προσφοράς μας για τέσσερις μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τώρα την RAPID για τη λογιστική & φοροτεχνική τους υποστήριξη.