Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα επιδότησης εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Το πρόγραμμα βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πληρώνοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων για έξι (6) μήνες, ανεξαρτήτως του ύψους του μισθού που θα συμφωνηθεί.

 • Αν προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο, οι επιχειρήσεις επιδοτούνται επιπλέον με 200 ευρώ μηνιαίως.
 • Η πρόσληψη μπορεί να αφορά πλήρη ή και μερική απασχόληση.
 • Ο νεοπροσλαμβανόμενος πρέπει να ήταν άνεργος για έναν μήνα προ της πρόσληψης.
 • Δεν επιτρέπεται η απόλυση του επιδοτούμενου νέου εργαζομένου, παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
 • Οι νέοι επιδοτούμενοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

 

Μπορούν να συμμετάσχουν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις, αρκεί:

 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Να διατηρήσουν για έξι μήνες (κατά μέσο όρο) τον αριθμό εργαζομένων που είχαν στις 18 Σ/μβρίου 2020 συν τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. Ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης, θανάτου ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

 

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Επωφεληθείτε της προσφοράς μας:

Σεβόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, η RAPID προσφέρει τέσσερις μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τώρα την RAPID για τη λογιστική & φοροτεχνική τους υποστήριξη.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση