Παράταση για το myBusinessSupport (επιστρεπτέα προκαταβολή)

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανήγγειλε την παράταση έως τις 21 Απριλίου της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” για την ένταξη επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό σχήμα της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής”.

Υπενθυμίζουμε ότι δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι εταιρείες (και οι ατομικές επιχειρήσεις), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους και έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται:

  • Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως σήμερα.
  • Οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του Κανονισμού #651/2014 (εκτός αν κατέστησαν προβληματικές λόγω του κορωνοϊού).
  • Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει στην τριετία 2018-2020 το ανώτατο όριο των ενισχύσεων τύπου «de minimis», δηλ. 200.000€ (στο όριο περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις).

Το σχήμα myBusinessSupport διέπεται από τον Κανονισμό de minimis της ΕΕ, τον ίδιο δηλαδή κανονισμό που διέπει τα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα οποία η RAPID διαθέτει σχεδόν 15ετή εμπειρία.

Βασιστείτε λοιπόν στην RAPID και για αυτήν την ενίσχυση!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.

ReplyForward