Παράταση προθεσμιών για τα δικαιολογητικά της επιστρεπτέας προκαταβολής

Με τις ΚΥΑ 285, 286 και 287 παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που αφορούσαν τον Α’ , Β’ και Γ΄Κύκλο αντιστοίχως της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Οι ως άνω ΚΥΑ τροποποίησαν αντιστοίχως τις ΚΥΑ 94/02.05.2020 (Α’ Κύκλος), 148/03.07.2020 (Β’ Κύκλος) και 233/10.10.2020 (Γ’ Κύκλος). Εκτός από την προθεσμία, τροποποιήθηκε και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών.

Υπόχρεες σε υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών είναι μόνο οι επιχειρήσεις που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης. Όσες έλαβαν την ενίσχυση βάσει του κανόνα de minimis δεν υποχρεούνται σε υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που ρολόγια αντίγραφο επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.