Παράταση στην Εργαλειοθήκη του ΕΣΠΑ έως 31 Ιανουαρίου

Το ΕΣΠΑ επιδοτεί τις δαπάνες που ήδη κάνατε από τον Δεκέμβριο του 2018 έως σήμερα, αλλά και εκείνες που θα κάνετε στα επόμενα δύο χρόνια.

Παρατάθηκε έως 31 Ιανουαρίου η «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ» του ΕΣΠΑ, η Δράση που επιδοτεί έως 65% τις επενδύσεις και άλλες συναφείς δαπάνες που ήδη κάνατε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και εκείνες που θα κάνετε στα δύο επόμενα.

Η Δράση επιδοτεί επενδυτικά σχέδια από 20.000€ έως 200.000€.

Δεν είναι δάνειο!

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι από 50% έως 65%.

Δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες:

  • Απασχολούν από 0 έως 49 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.
  • Έχουν κλείσει τρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Διαθέτουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας (600 ημέρες ασφάλισης) το 2020.
  • Έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ (ο έλεγχος των ΚΑΔ θα γίνει δωρεάν από την RAPID).

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Ιανουαρίου 2021

Εσείς δεν επιθυμείτε να πάρετε πίσω το 65% των χρημάτων
που δαπανήσατε τα τελευταία δύο χρόνια;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τηλ.: 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr