Πληκτρολόγιο με γράμματα που γράφουν Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων και Φ.Π.Α

Dimensions: 1000 x 667

File Type: jpeg

File Size: 188 KB