Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Με τροπολογία, την οποία θα βρείτε εδώ, και η οποία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που ήδη συζητείται στη Βουλή, επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία να συμμετέχουν έως 31 Ιουλίου 2023 σε αθλητικές διοργανώσεις χωρίς να έχουν εγγραφεί στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο.

Υπενθυμίζεται ότι – με την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία*- τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να λάβουν ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων έως την 31 Ιουλίου 2022, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.

* Σύνδεσμοι νομοθεσίας:

Ν.4726/2020

Ν.4714/2020

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση