Παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Με το 7ο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή φόρου (από 30 Απριλίου που έληγε βάσει νόμου).

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει περαιτέρω με απόφασή του την ως άνω χρονική περίοδο.