Περιορισμός των αναστολών σε εργαζομένους με τουλάχιστον 4 ώρες ημερήσια απασχόληση

Οι εργοδότες θα μπορούν πλέον να θέτουν σε αναστολή μόνο τους εργαζομένους που απασχολούνται κατ’ ελάχιστον 4 ώρες ημερησίως.

Αυτό ανακοινώθηκε την Παρασκευή 23 Απριλίου από το Υπουργείο Εργασίας. Η σχετική απόφαση ελήφθη επειδή παρατηρήθηκαν παρατυπίες με εικονικές προσλήψεις εργαζομένων.

 

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr