Προθεσμίες για δήλωση των επιταγών Απριλίου που παρατείνονται

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών καλεί τους εκδότες αξιογράφων που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμόν Α.1088/19-4-2021 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να τα δηλώσουν στις τράπεζες από 26 Απριλίου έως 6 Μαΐου, προκειμένου αυτά να μην εμφανιστούν προς πληρωμή και να μην σφραγιστούν.

Από την 7η Μαΐου 2021 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η ως άνω δήλωση θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

Υπενθυμίζουμε ότι η Απόφαση Α.1088/2021 του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνει κατά 30* ημέρες την προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών, γραμματίων κλπ.) που έχουν ημερομηνία πληρωμής από 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου 2021 και έχουν εκδοθεί:

  1. Είτε από επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή (είναι οι επιχειρήσεις του Παραρτήματος 1 της Απόφασης),
  2. Είτε από επιχειρήσεις που είχαν την 05.11.2020 κύριο ΚΑΔ ή είχαν στο Ε3 του 2019 ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της Απόφασης και επιπλέον εμφάνισαν τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο του 2020 κύκλο εργασιών μειωμένο κατά 40% τουλάχιστον σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
  3. Είτε από επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και είχαν την 05.11.2020 κύριο ΚΑΔ έναν έκ των ΚΑΔ των Παραρτημάτων 1 και 2 της Απόφασης .

Δείτε την Απόφαση Α.1088/2021 και τα Παραρτήματα αυτής σε αυτόν εδώ το Σύνδεσμο.

Δείτε την Ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών σε αυτόν εδώ το Σύνδεσμο.

* Πλέον, μετά τη δημοσίευση του Ν.4798/24-04-2021, η παράταση είναι για 90 ημέρες.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.