Ρύθμιση 72 δόσεων

Τελευταία ευκαιρία για υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δημιούργησαν χρέη προς τις ΔΟΥ και τον ΕΦΚΑ κατά την περίοδο των lockdowns.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ρύθμισης για τα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση είναι η 26η Ιανουαρίου, για δε τον ΕΦΚΑ είναι η 31η Ιανουαρίου.

Η ρύθμιση είναι άτοκη αν ο οφειλέτης επιλέξει έως 36 δόσεις. Αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις, η ρύθμιση θα βαρύνεται με επιτόκιο 2,5%.

Η ρύθμιση αφορά κατά βάση αρρύθμιστες οφειλές. Ωστόσο, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή να περιλάβουν στη νέα ρύθμιση και οφειλές που είχαν ήδη ρυθμίσει (πριν τη δημοσίευση του Ν.4821/2021) σε λιγότερες δόσεις με την παγία ρύθμιση του ν. 4152/2013.

Σύνδεσμοι νομοθεσίας:

Ν.4821/2021 (άρθρα 67-68 και 75-76)

Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1179/2021

Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1258/2021

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 61/2021

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση