Ξεκίνησε η Δράση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου – και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 15 Οκτωβρίου – η νέα Δράση ενίσχυσης της απασχόλησης που καλείται ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όσες επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως ΚΑΔ – παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% σε σχέση με πέρσι.

Η Δράση αφορά μόνον εργαζομένους πλήρους απασχόλησης και επιτρέπει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να μειώνουν προσωρινά τον χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας του συνόλου ή μέρους των ως άνω εργαζομένων τους μέχρι και στο ήμισυ.

Στους εργαζομένους που εντάσσονται στη Δράση καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση ίση προς το 60% των καθαρών αποδοχών για τον χρόνο που δεν εργάζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η ενίσχυση αυξάνεται τόσο ώστε να καλύψει το 100% του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

Η Δράση δεν επιδοτεί ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες εξακολουθούν να καταβαλλονται στο σύνολό τους από τον εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές εισφορές της περιόδου 15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου που αναλογούν στο χρόνο μη απασχόλησης των ως άνω εργαζομένων.

Απαγορεύεται η απόλυση των εργαζομένων που εντάσσονται στη Δράση, καθώς και η μεταβολή του ονομαστικού μισθού αυτών.

Προκειμένου να μη χαθείτε μέσα στον κυκεώνα των νόμων, ΠΝΠ και υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τον COVID-19, η RAPID ετοίμασε και σας προσφέρει έναν πλήρη Οδηγό των Ευεργετημάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Επωφεληθείτε της προσφοράς μας:

Σεβόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, η RAPID προσφέρει τέσσερις μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τώρα την RAPID για τη λογιστική & φοροτεχνική τους υποστήριξη.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση