Χαμηλότοκα Δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χαμηλότοκα Δάνεια έως 150.000€ με εγγύηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου χορηγούν έως τον Ιούνιο οι Τράπεζες στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η RAPID αναλαμβάνει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης και εκταμίευσης του δανείου:

  • Συγκέντρωση και υποβολή και δικαιολογητικών.
  • Συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.
  • Κατάρτιση του απαραίτητου business plan / cashflow projection.
  • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση του αιτήματος έως την έγκρισή του.

Θα στερήσετε ρευστότητα έως 150.000€ από την επιχείρησή σας;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τηλ.: 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr