Χρηματοδοτικά εργαλεία από την RAPID.

Από το 2011 η RAPID βρίσκει τη χρηματοδότηση που χρειάζονται τα σχέδιά σας:

Α. Κρατικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις)

Β. Χαμηλότοκα δάνεια (PEGF, EaSI, Ταμείο Εγγυοδοσίας, Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.)

Γ. Equity funds

Δ. Franchise schemes

Διαβάστε περισσότερα στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ: Αν σας ενδιαφέρει κάποια δράση επιδοτήσεων, παρακαλώ ζητήστε να σας αποσταλεί ένας κατάλογος των ενεργών δράσεων (τηλ. 2114115217).

Περισσότερες από 20 δράσεις κρατικών ενισχύσεων είναι ενεργές σήμερα!

Β’ ΠΡΟΤΑΣΗ: Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποιες από τις πιο συμφέρουσες λύσεις δανειακών κεφαλαίων στις οποίες μπορεί να σας εξασφαλίσει πρόσβαση η RAPID. Αν σας ενδιαφέρει κάποια από αυτές, παρακαλώ στείλτε μας κατ’ αρχάς στο info@rapidsoft.gr τα δικαιολογητικά δανειοδότησης, τα οποία θα βρείτε εδώ.

EaSI

Κεφάλαιο κίνησης έως 25.000€ με χαμηλό (επιδοτούμενο) επιτόκιο χωρίς εξασφαλίσεις. Προσφέρεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παρέχεται είτε τοκοχρεολυτικά είτε ως αλλληλόχρεος λ/σμός. Στην τοκοχρεολυτική του μορφή ζητούνται παραστατικά για την εκταμίευση.

Pan European Guarantee Fund

Κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο 3,6% και μικρές εξασφαλίσεις (έως 30%). Παρέχεται ως 5ετές τοκοχρεολυτικό δάνειο.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ Υποπρόγραμμα Α’

Επενδυτικό δάνειο έως 1,5 εκατ. ευρώ με με χαμηλό (επιδοτούμενο) επιτόκιο. Είναι απαραίτητη εμπράγματη εξασφάλιση σε ποσοστό της τάξης του 70%. Παρέχεται ως 10ετές τοκοχρεολυτικό δάνειο. Για την εκταμίευση ζητούνται παραστατικά.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Δάνειο επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης έως 400.000€ με χαμηλό (επιδοτούμενο) επιτόκιο και μικρές εξασφαλίσεις. Προσφέρεται μόνο σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Παρέχεται ως 10ετές τοκοχρεολυτικό δάνειο. Για την εκταμίευση ζητούνται παραστατικά.

Ταμείο Ανάκαμψης

Επενδυτικό δάνειο με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο που ξεκινά από το 0,35%. Παρέχεται σε επιχειρήσεις που πληρούν ένα από τα πέντε κριτήρια της Δράσης: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Καινοτομία (R&D), Εξωστρέφεια, Οικονομίες Κλίμακας μέσω Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Η έγκριση δίνεται σε δύο στάδια: (α) από την Τράπεζα, και (β) από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο (ο οποίος χρέωνει χωριστή αμοιβή για τον έλεγχό του).

Διμερή δάνεια από τη συνεργαζόμενη με την RAPID μη συστημική τράπεζα

Κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικό δάνειο με πολύ ανταγωνιστικό επιτόκιο. Προσφέρεται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Διμερή δάνεια από συστημικές τράπεζες

Κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικό δάνειο με βασικό επιτόκιο τραπέζης.

Η RAPID αναλαμβάνει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης του δανείου:

 • Συγκέντρωση και υποβολή και δικαιολογητικών.
 • Συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.
 • Κατάρτιση του απαραίτητου business plan / cashflow projection.
 • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση του αιτήματος έως την έγκρισή του.

Με εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή:

 • ΜΟΝΟ 200€ για τον προέλεγχο των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.
 • ΑΠΟ 800€ για τo business plan / cashflow projection.
 • ΜΟΝΟ 2% success fee (αν εγκριθεί το δάνειο). 

Αν απαιτηθεί, αναδιατυπώνουμε, με βάση τους νέους κανόνες λογιστικής του Ν.4308/2014, τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής σας, και βελτιώνουμε τους οικονομικούς σας δείκτες, ούτως ώστε να τύχουν ευνοϊκής αξιολόγησης από τα εγκριτικά κλιμάκια της Τράπεζας.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση