Παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, παρατάθηκε εκ νέου έως τις 31 Μαΐου η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή φόρου (από 30 Απριλίου που έληγε βάσει νόμου και 15 Μαΐου που είχε αρχικά παραταθεί).