Ξεκινούν σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις για τον Β’ Κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Ξεκινούν σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις για τον Β’ Κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Περίπου 1,4 δισ. ευρώ θα δοθούν τον Ιούνιο στις ελληνικές επιχειρήσεις με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής», δηλαδή ενός πολύ χαμηλότοκου δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο. Δικαιούχοι είναι όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές επιχειρήσεις, ακόμη και οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει η κάθε επιχείρηση θα είναι ο βαθμός μείωσης του κύκλου εργασιών κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Το «δάνειο» αυτό είναι σχεδόν άτοκο και θα πρέπει να αποπληρωθεί σε πέντε έτη, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται το 2022! Αν η επιχείρηση αποδεδειγμένα αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες, τότε θα κληθεί να επιστρέψει μέρος […]