Παράταση προθεσμίας ΦΠΑ Νοεμβρίου

Παράταση προθεσμίας ΦΠΑ Νοεμβρίου

Με την υπ’ αριθμόν Α.1255 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021 η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον Νοέμβριο (από 01.11 έως 30.11.2020). Το μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που: Είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής. ΚΑΙ Είχαν στις 20 Μαρτίου 2020 κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα ή δήλωσαν στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 ως «ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα» έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα. Επιπλέον, όσες εκ των ώς άνω επιχειρήσεων έχουν ενεργές ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής φόρων, δύνανται να μην καταβάλλουν τη δόση του Νοεμβρίου, την οποία θα κληθούν να εξοφλήσουν έναν μήνα μετά […]